BrandMap voor Bouwmensen West

Begin 2020 is Dune Pebbler door directeur Wim Schouten en het bestuur van Bouwmensen West gevraagd mee te helpen en bij te dragen aan een strategisch kompas voor het opleidingsbedrijf voor mensen in de bouw. De achterliggende gedachte was: ‘Als organisatie gezond zijn is één, echter gezond blijven naar de nabije toekomst toe is twee’. De aangedragen aanpak hiervoor is de BrandMap, een overzichtelijk kompas dat bijdraagt aan de definitie van het bedrijfs-DNA in een veranderende organisatie.

Brandmap Bouwmensen West

Van strategische sessies naar helder bedrijfs-DNA

Voor Bouwmensen West, met vestigingen in Leiden en Delft, gingen we aan de slag met negen medewerkers en leden uit het bestuur. Met de intentie om in vier dagdelen de BrandMap te definiëren en te concretiseren. Natuurlijk werken we naar een eindproduct toe, maar het proces naar het uiteindelijke bedrijfs-DNA is net zo belangrijk.

De energie die er vrij kwam in de transparante en oprechte sessies met Bouwmensen West was inspirerend. Voor ons, alsook voor de deelnemers zelf. Door tijd vrij te maken en goed te luisteren naar elkaar, met elkaar te discussiëren over de nabije en verdere toekomst weet een ieder van elkaar hoe hij of zij denkt over de organisatie en de te nemen stappen om nog beter te kunnen en te blijven floreren.

Door unaniem met de uiteindelijke BrandMap in te stemmen, een gezamenlijk doel voor ogen te hebben ligt er voor Bouwmensen West nu de uitdaging om door te pakken op de actiepunten die uit de sessies zijn voortgekomen. Met de gedefinieerde stip op de horizon en het strategische kompas als hulpmiddel, hebben wij er alle vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.

De samenwerking met Dune Pebbler, in de personen van Ivo Vittali en Jan den Dekker, tijdens het traject over en naar het strategische document, hebben ons heel goed geholpen een duidelijke en heldere visie te ontwikkelen. Door duidelijk afgebakende vraagstellingen per onderwerp en daardoor ook verhelderende en ‘to the point’ discussies, zijn we tot een mooie Brandmap gekomen. Dit geeft Bouwmensen West een mooi startpunt om daar operationele doelen uit te formuleren. Voor ons was het een goede methode om in een korte, intensieve tijd maximaal resultaat te bereiken.

Geschreven door:
Ivo Vittali

Zullen we eens kennismaken?

Liever socializen?