Rapporten, flyers, infographics en brochures voor ECP uitgelichte afbeelding

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

Rapporten, flyers, infographics en brochures voor ECP

Achtergrondinformatie

ECP is een onafhankelijk platform waar partijen uit bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke vertegenwoordigers en kennisinstellingen ‘smart’ samenwerken en kennis uitwisselen op het gebied van digitalisering. Meer specifiek gaat het om de impact van nieuwe technologieën op de Nederlandse samenleving en een verantwoorde toepassing ervan. De belangrijkste rol van het platform is verbinden. De projecten van ECP waar Dune Pebbler veel voor creëert zijn dutch digital delta, Digivaardig in de zorg, Human Capital Agenda ICT en Dutch Blockchain Coalition.

Samenvatting

De vraag
Opmaak en drukwerk van diverse projecten verzorgen

De aanpak
Huisstijlen van de diverse entiteiten doorvertalen naar de gewenste uiting

Resultaat
Kwalitatief en professioneel drukwerk

ECP heeft veel projecten: dutch digital delta, Digivaardig in de zorg, Human Capital Agenda ICT en Dutch Blockchain Coalition zijn een paar projecten waar wij veel voor werken. Flyers, banners, brochures, rapporten, give-aways, huisstijl en visitekaartjes. Onze ontwerpers verzorgen alles tot in de puntjes voor de verschillende projecten, dat maakt het werken voor ECP divers én creatief.

Visiedocument

In opdracht van én samen met ECP hebben we het 120 pagina’s tellende visiedocument ontwikkeld. Het verhaal van digitaal. In het Verhaal van Digitaal wijst ECP de weg naar een gedigitaliseerde samenleving vanuit de visie dat digitalisering onontkoombaar is. Hoe gaan we de toekomst samen inrichten? Voor samenwerking is een gezamenlijke visie essentieel. ECP zocht een vorm om ‘Het verhaal van digitaal’ te vertellen zoals zij dat zien en heeft hiervoor Dune Pebbler benaderd. In nauwe samenwerking is gekozen voor een pocketboekje en hebben we het idee verder uitgewerkt. De vormgeving, opmaak en productie zijn door ons verzorgd.

Gerelateerde projecten

Lancering Ever Ready; aan de slag met de rebranding van Flexpower Europe
  • Design
  • Marketing
  • Websites
Bekijk het project
Website met woningzoeker, VR tour en drukwerk voor de start verkoop van Fittershof Zoetermeer
  • Design
  • Websites
Bekijk het project
Eerste editie van het Duurzaamheidsmagazine van Ouwehand Bouw
  • Design
Bekijk het project

Meer weten over dit project? Neem dan contact op

Bel Ivo 071 - 40 719 61 , stuur een mail of kom langs.