The road to your strategy

BrandMap

Bepaal jouw bedrijfsidentiteit

Ben je als directeur, ondernemer, beslisser op zoek naar het bedrijfs-DNA van jouw organisatie?

Dune Pebbler neemt je graag bij de hand om jouw bedrijfsidentiteit te bepalen. Samen met onze Senior Brand Coach stel je (eventueel met je compagnon of Managementteam) dit DNA-profiel vast. We doorlopen hiervoor een inmiddels bewezen en transparant proces. Dat bestaat uit concrete sessies van gemiddeld drie tot vijf dagdelen, in een tijdsbestek van drie maanden.

BRANDMAP – the road to your strategy

Het vaststellen van de identiteit van jouw organisatie is belangrijk. Dit bedrijfs-DNA vormt namelijk de basis voor alles wat je als organisatie doet, dus ook voor beslissingen die je op korte en langere termijn zal nemen. Denk bijvoorbeeld aan de omgang met klanten en medewerkers, maar ook aan je maatschappelijke rol. Daarnaast vormt de identiteit het vertrekpunt voor de communicatie over je bedrijf en de producten of diensten. Een helder bedrijfs-DNA stelt je in staat om betere resultaten te behalen en de ‘branding’ te optimaliseren.

Het traject

Samen spreken we een aantal dagdelen af en kiezen we een geschikte locatie: bij Dune Pebbler of ergens anders. Dan kunnen we ongestoord aan de slag en zorgvuldig de identiteit van jouw bedrijf bepalen.

Aan het einde van dit traject weet je blindelings antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Wat is het bestaansrecht van je organisatie en wat zijn de bijbehorende idealen en ambities? Missie
  • Hoe ziet de relevante toekomst van je organisatie er uit? Visie
  • Welke normen, waarden en overtuigingen gelden in je organisatie? Kernwaarden
  • Wat is de benodigde succesformule? Kritische Succesfactoren
  • Welke streefdoelen zijn er op korte en langere termijn? Doelstellingen
  • Met welke strategie ga je deze doelen realiseren? Strategie
  • Wat zijn de noodzakelijke maatregelen en verbeteracties? Scenario’s, planning en acties
  • Hoe wordt het strategische veranderproces bewaakt en bestuurd? Performance-indicatoren

Het resultaat: De BrandMap van jouw bedrijf

Vat het antwoord op bovenstaande vragen samen en je krijgt een prachtig eindproduct: de BrandMap. De identiteit van jouw organisatie in één oogopslag. Een prima basis voor een heldere, eenduidige strategie en voor een goede communicatie, zowel extern als intern. Je weet waar je bedrijf voor staat en wat (potentiële) klanten kunnen verwachten.

Voortaan kun je alle strategische beslissingen als het ware ‘mappen’ op de BrandMap. Variërend van het aannemen van personeel tot het aangaan van samenwerkingsverbanden.

Kortom: je weet wie je bedrijf is, waar het voor staat en wat je ermee wilt bereiken. Daarmee is de basis voor succes gelegd!

Aan de slag met jouw BrandMap


En dan is het zaak om de BrandMap handen en voeten te geven. Samen met jou kan Dune Pebbler zorgen voor de uitwerking. Denk aan een (nieuwe) huisstijl, Creative Design, een krachtige website, een succesvolle campagne, een App op maat en ons nieuwste communicatie-paradepaardje: het eMagazine. Reken maar dat wij altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in (online) marketing!

Wil je meer weten over de BrandMap of ben je benieuwd wat wij voor jouw Marketing- en Brandstrategy kunnen betekenen?
Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek. We horen graag van je!

BrandMap

Zullen we eens kennismaken?

Liever socializen?