Bouwmensen West

  • Strategie

Begin 2020 is Dune Pebbler door directeur Wim Schouten en het bestuur van Bouwmensen West gevraagd mee te helpen en bij te dragen aan een strategisch kompas voor het opleidingsbedrijf voor mensen in de bouw. De achterliggende gedachte was: ‘Als organisatie gezond zijn is één, echter gezond blijven naar de nabije toekomst toe is twee’. De aangedragen aanpak hiervoor is de BrandMap, een overzichtelijk kompas dat bijdraagt aan de definitie van het bedrijfsDNA in een veranderende organisatie.


Van strategische sessies naar helder bedrijfsDNA

Voor Bouwmensen West, met vestigingen in Leiden en Delft, gingen we aan de slag met negen medewerkers en leden uit het bestuur. Met de intentie om in vier dagdelen de BrandMap te definiëren en te concretiseren. Natuurlijk werken we naar een eindproduct toe, het proces naar het uiteindelijke bedrijfsDNA is net zo belangrijk, evenals de tijd die vrij wordt gemaakt om goed naar elkaar te luisteren. Strategische issues krijgen namelijk vaak geen of weinig aandacht. Dat komt omdat managementteams in hun overleggen te veel tijd besteden aan operationele onderwerpen. Met gemiste kansen op resultaatverbeteringen tot gevolg.

De organisatie-identiteit en het vaststellen van een strategie vormen de basis voor niet alleen organisatieresultaten. Ook de wijze van omgang met klanten, medewerkers en leveranciers, het aangaan van samenwerkingsverbanden en de invulling van de maatschappelijke rol worden hier mede door vormgegeven. Daarnaast vormt de identiteit het vertrekpunt voor de communicatie over de organisatie en de producten of diensten. Een helder bedrijfsDNA stelt de organisatie in staat om betere resultaten te behalen en de ‘branding’ te optimaliseren.

De samenwerking met Dune Pebbler, in de personen van Ivo Vittali en Jan den Dekker, tijdens het traject over en naar het strategische document, hebben ons heel goed geholpen een duidelijke en heldere visie te ontwikkelen. Door duidelijk afgebakende vraagstellingen per onderwerp en daardoor ook verhelderende en ‘to the point’ discussies, zijn we tot een mooie Brandmap gekomen. Dit geeft Bouwmensen West een mooi startpunt om daar operationele doelen uit te formuleren. Voor ons was het een goede methode om in een korte, intensieve tijd maximaal resultaat te bereiken.


Strategisch kompas voor de toekomst

Na de vier dagdelen krijgt de opdrachtgever een eindrapport, inclusief een heldere BrandMap met daarin overzichtelijk de kernwaarden, de belofte, de waardepropositie, de missie en visie, de doelgroepen en markt, én de veranderingen die plaats moeten vinden om samen afgesproken ambities te realiseren.

De energie die er vrij kwam in de transparante en oprechte sessies met Bouwmensen West was inspirerend. Voor ons, alsook voor de deelnemers zelf. Door tijd vrij te maken en goed te luisteren naar elkaar, met elkaar te discussiëren over de nabije en verdere toekomst weet een ieder van elkaar hoe hij of zij denkt over de organisatie en de te nemen stappen om nog beter te kunnen en te blijven floreren.

Door unaniem met de uiteindelijke BrandMap in te stemmen, een gezamenlijk doel voor ogen te hebben ligt er voor Bouwmensen West nu de uitdaging om door te pakken op de actiepunten die uit de sessies zijn voortgekomen. Met de gedefinieerde stip op de horizon en het strategische kompas als hulpmiddel, hebben wij er alle vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.


BrandCoach aan het woord

Is het BrandMap traject ook interessant voor jouw organisatie? Maak eens kennis met een van onze BrandCoaches of lees meer over het traject en BrandCoach Jan in dit artikel.

Zullen we eens kennismaken?

Liever socializen?