Mark Rutte ontvangt AI rapport van ECP

Deadlines halen. Het is topsport. Afgelopen juli ontwikkelden we de proposition paper AI, dat volop in het nieuws kwam. Van concept tot realisatie, van Katwijk naar Boston USA. Binnen 48 uur. Onder de arm mee tijdens de economische missie met o.a. VNO-NCW, premier Rutte en 87 Nederlandse ondernemingen.

Artificial intelligence

Oftewel kunstmatige intelligentie. Een moeilijk te omschrijven begrip. Kort gezegd een verzamelnaam voor machines en systemen die menselijk denkvermogen nabootsen, benaderen en zelfs overtreffen.

In de Position Paper worden de boodschap, het belang en de aanpak van AI in Nederland beschreven.

AI gaat voor grote nieuwe doorbraken zorgen in onze samenleving en economie en kan onze welvaart en ons welzijn naar een hoger niveau brengen. Onze hoofdboodschap is simpel: de introductie van AI is onontkoombaar. We staan als land voor een keuze: laten we het op ons afkomen of geven we de revolutie mede vorm?’  

Meer weten over het rapport en de stand van zaken over artificial intelligence? Check dan dit artikel of download het volledige rapport.

In opdracht van ECP

Eind juli vond de Dutch AI Trade Mission plaats in Boston, bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Onze minister-president Mark Rutte was hierbij aanwezig en ontving uit handen van Mauritz Kop, jurist bij AIRecht en werkgroepdeelnemer AI bij ECP, het AI rapport.

In samenwerking met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving verzorgden wij de opmaak en drukwerk van het rapport. In korte tijd en met korte lijnen. Een mooi eindresultaat wat zelfs over de grens ging.

Beeld | @StefanKoreneef (Twitter)

Geschreven door:
Kesly Staman

Zullen we eens kennismaken?

Liever socializen?