Dune Pebbler - Happy Customarketing

Het verhaal van digitaal – ECP

In opdracht van én samen met ECP hebben we het 120 pagina’s tellende visiedocument ontwikkeld. Het verhaal van digitaal.

Onze relatie ECP is een onafhankelijk platform waar partijen uit bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke vertegenwoordigers en kennisinstellingen ‘smart’ samenwerken en kennis uitwisselen op het gebied van digitalisering. Meer specifiek gaat het om de impact van nieuwe technologieën op de Nederlandse samenleving en een verantwoorde toepassing ervan. De belangrijkste rol van het platform is verbinden.

ECP en Dune Pebbler

In het Verhaal van Digitaal wijst ECP de weg naar een gedigitaliseerde samenleving vanuit de visie dat digitalisering onontkoombaar is. Hoe gaan we de toekomst samen inrichten? Voor samenwerking is een gezamenlijke visie essentieel. ECP zocht een vorm om ‘Het verhaal van digitaal’ te vertellen zoals zij dat zien en heeft hiervoor Dune Pebbler benaderd.

In nauwe samenwerking is gekozen voor een pocketboekje en hebben we het idee verder uitgewerkt. De vormgeving, opmaak en productie zijn door ons verzorgd.

Dit bijzondere boekje is vandaag in Den Haag gelanceerd tijdens het 21e Jaarcongres van ECP.

Lees hier meer over Het verhaal van digitaal.

ECP drukwerk verhaal van digitaal
  • delen:
dune pebbler
Valkenburgseweg 48
2223 KD  Katwijk aan den Rijn
2230 AA  Rijnsburg
071 - 40 719 61
new business

Ivo Vittali
ivo@dunepebbler.nl

say hello

Alex Kulk
alex@dunepebbler.nl

official

kvk: 70184631
btw: NL8581.79.945B01 privacy disclaimer

Search
dune pebbler