Dune Pebbler aan de slag voor Gezond en Gelukkig Den Haag

In het laatste deel van 2019 is Dune Pebbler gevraagd om het initiatief Gezond en Gelukkig Den Haag handen en voeten te geven op het gebied van logo, website, huisstijl en nieuwsbrieven.

Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) is een regionaal netwerk van gemeente Den Haag, zorg- en welzijnspartners, LUMC-Campus Den Haag, Stichting Transmurale Zorg, burgerinitiatieven, kennisinstituten en zorgverzekeraars. GGDH streeft er naar dat iedere Haagse burger zich – binnen zijn eigen mogelijkheden – zo gezond en gelukkig mogelijk kan voelen.

Inmiddels zijn het logo en de landingspagina gelanceerd, zijn de nieuwsbrieven verzonden naar de stakeholders. Aan de uitgebreide website wordt momenteel hard gewerkt door ons webteam.

Zullen we eens kennismaken?

Liever socializen?