Dune Pebbler - Happy Customarketing

Dune Pebbler over AVG in Rijnstreek Business

Ons #AVG artikel in de eerstvolgende editie van Rijnstreek Business, lees je als eerste hier.

Ben jij AVG-proof? Wij wel!

Na alle aankondigingen en meldingen (werd je ook zo overvoerd?) was het op 25 mei dan zover. De veelbesproken Europese privacywet is ingegaan. Niet alleen wij als Dune Pebbler, maar iedere onderneming, instantie of vereniging in Europa heeft hier mee te maken; denk aan de gegevens van je personeel, de klant of die database vol leads. Hoe zit dat dan, wat mag (nog) wel en wat niet? Het heeft heel veel mensen al de nodige hoofdbrekens bezorgd.

Wat is AVG?

De Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) – ook wel bekend als General Data Protection Regulation (GDPR) – is de vervanger van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Deze wet ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder wordt o.a. het opslaan, verzamelen, gebruiken en raadplegen van persoonsgegevens verstaan, maar ook het verwijderen of vernietigen daarvan. Je bent als organisatie dus al snel bezig met ‘verwerking’ van gegevens. Denk aan het opslaan van adressen of zelfs het verzamelen van visitekaartjes.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die enigszins naar een natuurlijk persoon kunnen verwijzen. Dit zijn uiteraard de NAW-gegevens maar ook het IP-adres van de computer waar iemand mee werkt. Een uitgebreidere uitleg is te vinden op:
www.dunepebbler.nl/ben-jij-avg-proof-wij-wel

Wat hebben wij als Dune Pebbler gedaan?

Er is een inventarisatie verricht van alle persoonsgegevens die we verwerken. Dit gaat van personeels- en leveranciersgegevens tot aan de nieuwsbrief-lijsten tot online databases en social media kanalen die we beheren namens onze klanten. Verwerkersovereenkomsten zijn opgevraagd bij bedrijven die onze gegevens verwerken en deze hebben we op onze beurt gestuurd naar onze klanten. Op websites worden privacy statements en SSL-certificaten toegevoegd en contactformulieren aangepast (expliciete toestemming is nodig om gegevens op te slaan). Een SSL-certificaat resulteert daarnaast in een betere SEO-indexatie door Google en zorgt dat webbrowsers je website/shop niet als ‘Onveilig’ kwalificeren.

Bewustwording

Er worden de nodige vraagtekens geplaatst bij deze AVG wetgeving, maar recente ontwikkelingen met bijvoorbeeld Cambridge Analytica (verkiezingen USA) bevestigen wel degelijk dat er iets moest gebeuren. Denk ook op persoonlijk vlak zoals het ongevraagd plaatsen van persoonlijke content op social media.

Hoe de overheden de wet gaan naleven is de vraag maar we adviseren wel degelijk actie te nemen voor zover dat nog niet is gebeurd. Zie het tegelijkertijd als een bijkomend voordeel dat je een goed beeld krijgt van hoe gegevensstromen binnen jouw organisatie lopen.

  • delen:
dune pebbler
Valkenburgseweg 48
2223 KD  Katwijk aan den Rijn
2230 AA  Rijnsburg
071 - 40 719 61
new business

Ivo Vittali
ivo@dunepebbler.nl

say hello

Alex Kulk
alex@dunepebbler.nl

official

kvk: 70184631
btw: NL8581.79.945B01 privacy disclaimer

Search
dune pebbler